Fri energi

Fri energi, nulpunktsenergi, alternative energikilder, vedvarende energikilder. Artikler med fokus på alternatvine ser på at få energi med hensyn til miljøpåvirkning.