Evolution eller Creationism? Evolution og Creationism ...

17 18. 08. 2023
6. internationale konference om exopolitik, historie og spiritualitet

Der er stadig uenighed om, hvorvidt liv på denne planet (og derfor mennesker) er opstået gennem evolution eller intervention udefra – de blev skabt. Genforsøg i de senere år viser, at der er fragmenter af noget i vores genom, som ikke kommer fra denne planet og derfor ikke kunne være opstået ved ren evolution – i hvert fald ikke på Jordens skala. På den anden side har vi et levende bevis på, at naturen kan klare sig selv og i form udvikle sig udvikle dyrearter.

Så spørgsmålet opstår, fører stien igen gennem midten mellem to yderpunkter? Et andet spørgsmål er, hvordan passer en dyreart kaldet mennesket ind i dette?

Lignende artikler